Idatzizkoaren ebaluazioa

Idatzizko lanen ebaluazioan, idaztea zer den galdetu behar diogu geure buruari, nola interpretatzen dugun idazteko prozesua eta zein eredu edo teoria hartuko dugu kontuan. Horrez gain, pentsatu behar dugu zein den ebaluazioaren helburua, alegia, nolako informazioa erauzi nahi den ebaluazio horretatik, norentzat, zertarako…


Erabaki horiek nola hartu laguntzeko, gida ona da Sara Cushing-en liburu hau:

Cushing, S. (2002). Assessing Writing. Cambridge: Cambridge University Press.

Liburu honetan, egin diren ikerketen laburpena egiten da, eredu nagusien azalpena, eta horretan oinarriturik aurkezten ditu idatzizko zereginak diseinatzeko gako nagusiak.

Horrez gain, idatzizko testetan teknologiak izan dezakeen eragina azaltzen du laburki.

Liburu honen balio handiena azalpenen argitasuna da. Xehetasun asko eman baino gehiago, diziplina honetako puntu nagusiak eta erreferentziako autoreak aipatzen ditu, irakurleari interesatzen zaion alderdian sakontzeko arrastoak ematen dituelarik.

Ezin da iruzkinik egin.