EUEB-Iraunkortasuna

LEUEB-Iraunkortasuna Batzorde Sektoriala (lehengo CADEP) hainbat unibertsitateren bultzadari esker sortu zen, 2002ko irailean, eta haren funtsezko helburuak dira, alde batetik, informazioa biltzea unibertsitateen ingurumen kudeaketari buruz, unibertsitateko kideen artean ingurumenaren aldeko jarrera txertatzeko aurrerapenei buruz eta arriskuen prebentzioan egindako lanei buruz, eta, bestetik, unibertsitateen arteko lankidetza iraunkorra lortzea arlo horietan. Egungo munduan gai nagusietako bat dela eta horri lotutako jarduerek unibertsitateko kideentzat garrantzi handia dutela aintzat hartuta, Espainiako Unibertsitateen EUEB Batzorde Sektoriala sortu zen, 2009ko uztailean.
EUEB-Iraunkortasuna batzorde sektorialak lan taldeak sortu ditu, hainbat gairen arabera, eta UPV/EHUk horietan parte hartzen du. Hona hemen taldeak:

 • Unibertsitatea eta mugikortasuna
 • Unibertsitateko iraunkortasunaren ebaluazioa
 • Ingurumen hobekuntzak, unibertsitate eraikinetan
 • Lan arriskuen prebentzioa
 •  Iraunkortasuna curriculumean barneratzea
 • Unibertsitate osasungarriak
 • Unibertsitate hirigintza eta iraunkortasuna

Iraunkortasuna curriculumean barneratzea

"Iraunkortasuna curriculumean barneratzeko" taldeak orientabideak, irizpideak eta proiektuak lantzen ditu, iraunkortasuna unibertsitateko curriculumean txertatzeko. Taldeak aldizkako bilerak egiten ditu, bai birtualak bai aurrez aurrekoak. Birtualak hilero egiten dira, Adobe Connect bidez, eta 2010eko otsailean hasi ziren. Bestalde, aurrez aurreko bi bilera egiten dira urtean, CADEP Batzorde Sektoriala biltzen den aldiro, unibertsitate kideren baten egoitzan. Bilera horietan, alde batetik, sarea osatzen duten taldeek zailtasunak, emaitzak eta bestelakoak partekatzen dituzte, sareko azpitaldeen artean, eta, bestetik, lankidetzan egindako ekimenak egiteko bideak errazten dira.

Egiturak sare erako eraketa du, eta oso malgua eta irekia da; hala, egoerak eskatzen duenean, berehala berrantolatu, eta lidergoak txandakatu daitezke, proiektu jakin batzuen premiei begira. Jarduerak hainbat lerrotan bideratzen dira (1. diagrama):

 • Eredu didaktikoen inguruko ikerketa proiektuak aurrera eramatea, eta prestakuntza prozesuak garatzea, garapen iraunkorrerako hezkuntzaren esparruan. Proiektu nagusia hau da: "Gizartearekin batera eraldatzea. Unibertsitate-gizartea sinbiosia, garapen iraunkorrerako hezkuntzan", eta baterako hiru proiektu hauek daude:
  • a) "GJH gaitasunetan oinarritutako estandarrak eta profilak definitzea, kalitate berme esparruak hobetzeko Espainiako unibertsitate sisteman"
  • b) "GJHn oinarritutako estrategia metodologikoak, ebaluazio irizpideak eta ikaskuntza gidak", eta
  • c) "Eraldatzeko prestatzea. Garapen iraunkorraren printzipioak eta balioak, unibertsitate curriculumean". Emaitzetatik abiatuta, iraunkortasuna curriculumean barneratzeko proiektuak egin, eta ezarriko dira.
 •  Araudi proposamenak lantzea eta aurkeztea, Espainiako Unibertsitateen Errektoreen Batzarrak (EUEB) onar ditzan.
 • Emaitzak zabaltzea, estatuko eta nazioarteko zientzialarien artean: argitalpenak, biltzarrak eta mintegiak, hedabideak, etab.
 • Irakasleen prestakuntza.

Sareak, funtzionatzeko, unibertsitateek utzitako azpiegiturak erabiltzen ditu, eta lehia bidezko deialdietan onartutako proiektuek jasotako finantzaketa du.

Hamazazpi unibertsitatek osatutako talde honek, besteak beste, dokumentu hauek egin ditu: