Ikasketa plana

Giza Zientziak unibertsitate titulua lau ikasturtetan ematen da. Ikasturte horietako bakoitzak bi lauhileko ditu.

Lehenengo hiru ikasturteetan, lauhileko bakoitzean, lau irakasgai ematen dira: nahitaezkoak diren hiru enborreko eta ikasleek aukeratu beharreko hautazko bat. Laugarren ikasturtean hiru hautazko irakasgai dira lauhileko bakoitzean.

Gainditutako ikasketa horiek eta lortutako tituluak ez dute titulazio ofizialetan sartzeko aukerarik ematen, ezta jarduera profesionaletan jarduteko ere.

Ebaluazio sistema

Ikasturtea gainditzeko nahitaezkoa da ikaslea irakasgai bakoitzeko eskolen %80ra gutxienez joatea (salbuespena izango da frogagiririk aurkezten bada). Irakasleak ikasturte hasieran zehazten du ea lan edo jarduerarik egingo den eskola teorikoen osagarri moduan.

 

  IKASGAIAK
LEHEN LAUHILABETEA
IKASGAIAK
BIGARREN LAUHILABETEA
1.MAILA
Derrigorrezkoak
 
 • Elementos de la Música y su Evolución Histórica
 • Lengua y Literatura I
 • Historia Universal I
Hautazkoak
 • Ikasgai bat
Derrigorrezkoak
 
 • Historia del Arte I
 • Salud y Actividad Física
 • Psicología
Hautazkoak
 • Ikasgai bat
2. MAILA
DerrigorReZkoak
 
 • Historia Universal II
 • Cultura Vasca
 • Historia del Arte II
Hautazkoak
 • Ikasgai bat
DerrigorReZkoak
 
 • Sociedad, Ciencia y Tecnología
 • Nutrición y Salud
 • Lengua y Literatura II
Hautazkoak
 • Ikasgai bat
3.MAILA
DerrigoRreZkoak
 
 • Historia Universal III
 • Historia del Arte III
 • Situaciones Sociales y Culturales Actuales
Hautazkoak
 • Ikasgai bat
DerrigorReZkoak
 
 • Lengua y Literatura III
 • Historia del Pensamiento Económico y Político
 • Conocimiento del Medio: Geografía y Ecología
Hautazkoak
 • Ikasgai bat
4. MAILA
 • 3 hautazko ikasgai
 • 3 hautazko ikasgai