IKASKETA PLANA

Giza Zientziak unibertsitate titulua lau ikasturtetan ematen da. Ikasturte horietako bakoitzak bi lauhileko ditu.

Lehenengo hiru ikasturteetan, lauhileko bakoitzean, lau irakasgai ematen dira: nahitaezkoak diren hiru enborreko eta ikasleek aukeratu beharreko hautazko bat. Laugarren ikasturtean hiru hautazko irakasgai dira lauhileko bakoitzean.

Gainditutako ikasketa horiek eta lortutako tituluak ez dute titulazio ofizialetan sartzeko aukerarik ematen, ezta jarduera profesionaletan jarduteko ere.

Ebaluazio sistema

Ikasturtea gainditzeko nahitaezkoa da ikaslea irakasgai bakoitzeko eskolen %80ra gutxienez joatea (salbuespena izango da frogagiririk aurkezten bada). Irakasleak ikasturte hasieran zehazten du ea lan edo jarduerarik egingo den eskola teorikoen osagarri moduan.

 
  IKASGAIAK
LEHEN LAUHILABETEA
IKASGAIAK
BIGARREN LAUHILABETEA
1.MAILA
DerrigoRreZkoak
 
Hautazkoak
  • Ikasgai bat
DerrigoRreZkoak
 
Hautazkoak
  • Ikasgai bat
2. MAILA
DerrigorReZkoak
 
Hautazkoak
  • Ikasgai bat
DerrigorReZkoak
 
Hautazkoak
  • Ikasgai bat
3.MAILA
DerrigoRreZkoak
 
Hautazkoak
  • Ikasgai bat
DerrigorReZkoak
 
Hautazkoak
  • Ikasgai bat
4. MAILA
  • 3 hautazko ikasgai
  • 3 hautazko ikasgai