birformulatzailea

esplikatiboa

alegia

beste era batera esanda

beste hitz batzuetan

beste hitz batzuetan esanda

beste hitz batzuekin (esanda)

beste hitzetan (esanda)

beste hitzez (esanda)

beste modu batera esanda

bestela esanda

erran nahi baita

erran nahi da

esan nahi baita

esan nahi da

hau da

hots

zehaztailea

hain zuzen

hurrenez hurren

zehatz-mehatz

zehatzago esanda

zehatz esanda

zehatz esateko

zehatzago esan

zehatzago esatearren

zehatzago esateko

zehazkiago esan

zehazkiago esanda

zehazkiago esateko

zehazkiago

laburbiltzailea

azken batean

azken baten

azken batez

azken buruan

azken finean

hitz batean

hitz batez

hitz bitan esateko

hitz gutxitan

labur esanda

labur esateko

laburbilduz

laburbilduta

urruntzailea

dena dela

dena den

edonola ere

edozein kasutan

edozein kasutan ere

edozein modutan

edozein modutan dela

edozein modutan ere

edozein moduz

edozein moduz ere

hala ere

halaz ere

halarik ere

hala izanda ere

hala izanik ere

hala eta guztiz ere

hala eta guzti ere

halaz guztiz ere

nolanahi den

nolanahi den dela

nolanahi den ere

nolanahi ere

nolanahi dela ere

nolanahi izanda ere

nolanahi izanik ere

zuzentzailea

are hobeki

are hobeto

barkatu

barka

bestela esanda

(edo) hobeto

(edo) hobeki

egia esanda

hobeto esanda

zer diot?

Maribi Unamuno
EDOZEIN MODUZ
 

1. Saila > azpisaila

birformulatzailea > urruntzailea

2. Balioa

Erabilera oso urriko markatzailea.

(2.1)

Amak esaten zuen askoz ere aberatsagoak zirela, baina aitak, berriz, ezetz, ez zutela hainbeste diru, gure modukoak zirela, baina kontua zela Francesek "ongi zekiela egiten" eta ez zela "harri bat". Edozein moduz, gure aita hagitz pobre sentitzen zen, gehienbat goizean goiz, esnatzen zenean. Orduan gure ama ere esnatzen zuen eta esaten zion: "Ez dakit zer egin behar dugun aurrera ateratzeko". "Ikusi duzu? Immobiliariek behera egin dute". Immobiliariak beti ari ziren beheraka, sekula ez goraka. [Gure etxeko kontuak, Natalia Ginzburg / Fernando Rey (Igela, 2004) Orr.: 23]

3. Balio oinarrizkoa

Ikus EDOZEIN MODUTAN

4. Forma eta jatorria

Izenordain zehaztugabea + modu izena, -z instrumental mugagabea.

5. Euskal hiztegiak

[OEH]

Ez dago.

6. Erdal baliokideak

espainiera

[Elhuyar]

edozein moduz

de cualquier manera

frantsesa

[Elhuyar]

edozein moduz

n'importe comment

ingelesa

[Elhuyar]

edozein moduz

anyway