birformulatzailea

esplikatiboa

alegia

beste era batera esanda

beste hitz batzuetan

beste hitz batzuetan esanda

beste hitz batzuekin (esanda)

beste hitzetan (esanda)

beste hitzez (esanda)

beste modu batera esanda

bestela esanda

erran nahi baita

erran nahi da

esan nahi baita

esan nahi da

hau da

hots

zehaztailea

hain zuzen

hurrenez hurren

zehatz-mehatz

zehatzago esanda

zehatz esanda

zehatz esateko

zehatzago esan

zehatzago esatearren

zehatzago esateko

zehazkiago esan

zehazkiago esanda

zehazkiago esateko

zehazkiago

laburbiltzailea

azken batean

azken baten

azken batez

azken buruan

azken finean

hitz batean

hitz batez

hitz bitan esateko

hitz gutxitan

labur esanda

labur esateko

laburbilduz

laburbilduta

urruntzailea

dena dela

dena den

edonola ere

edozein kasutan

edozein kasutan ere

edozein modutan

edozein modutan dela

edozein modutan ere

edozein moduz

edozein moduz ere

hala ere

halaz ere

halarik ere

hala izanda ere

hala izanik ere

hala eta guztiz ere

hala eta guzti ere

halaz guztiz ere

nolanahi den

nolanahi den dela

nolanahi den ere

nolanahi ere

nolanahi dela ere

nolanahi izanda ere

nolanahi izanik ere

zuzentzailea

are hobeki

are hobeto

barkatu

barka

bestela esanda

(edo) hobeto

(edo) hobeki

egia esanda

hobeto esanda

zer diot?

Maribi Unamuno Garate
NOLANAHI IZANDA ERE
 

1. Saila > azpisaila

birformulatzailea > urruntzailea

2. Balioa

Nolanahi ere markatzailearen aldaera honetan izan aditzaren partizipio bukatua, izanda, ageri da egituraren osagaietan.

(2.1)

Nolanahi izanda ere, batzuk, hori kontuan hartuta, euren erlijiogabekeriatik bide zuzenera etorriko dira, baina beste batzuk, Apostoluak dioenez, Jaungoikoaren bihotz onak bihotzberritzera gonbidatzen dituela ahazturik, euren bihotz damugabearen gogorkeriaz zigorra handitzen ari dira zigor-egunerako, Jaungoikoaren epai zorrotza agertuko den egunerako, alegia; orduan [...] [Hainbat idazlan, San Agustin / Imanol Unzurrunzaga (Klasikoak, 2003) Orr.: 348]

(2.2)

Ez dakit. Badakizu, ordea, arrazoimenak soilik zehaztu ditzakeela hauek, eta arrazoimenak ez duela hori egiten aztertzeko eskaintzen zaizkion gauzekin baino. Egia da. Nolanahi izanda ere, dakigun oro antzemateko beste gaitasun hura arrazoimenaren zerbitzuan dago eta ikasten duena berari aurkezten eta jakinarazten dio. [Hainbat idazlan, San Agustin / Imanol Unzurrunzaga (2003) Orr.: 131]

3. Balio oinarrizkoa

Ikus NOLANAHI ERE