birformulatzailea

esplikatiboa

alegia

beste era batera esanda

beste hitz batzuetan

beste hitz batzuetan esanda

beste hitz batzuekin (esanda)

beste hitzetan (esanda)

beste hitzez (esanda)

beste modu batera esanda

bestela esanda

erran nahi baita

erran nahi da

esan nahi baita

esan nahi da

hau da

hots

zehaztailea

hain zuzen

hurrenez hurren

zehatz-mehatz

zehatzago esanda

zehatz esanda

zehatz esateko

zehatzago esan

zehatzago esatearren

zehatzago esateko

zehazkiago esan

zehazkiago esanda

zehazkiago esateko

zehazkiago

laburbiltzailea

azken batean

azken baten

azken batez

azken buruan

azken finean

hitz batean

hitz batez

hitz bitan esateko

hitz gutxitan

labur esanda

labur esateko

laburbilduz

laburbilduta

urruntzailea

dena dela

dena den

edonola ere

edozein kasutan

edozein kasutan ere

edozein modutan

edozein modutan dela

edozein modutan ere

edozein moduz

edozein moduz ere

hala ere

halaz ere

halarik ere

hala izanda ere

hala izanik ere

hala eta guztiz ere

hala eta guzti ere

halaz guztiz ere

nolanahi den

nolanahi den dela

nolanahi den ere

nolanahi ere

nolanahi dela ere

nolanahi izanda ere

nolanahi izanik ere

zuzentzailea

are hobeki

are hobeto

barkatu

barka

bestela esanda

(edo) hobeto

(edo) hobeki

egia esanda

hobeto esanda

zer diot?

Julio Garcia
ZEHATZ ESANDA
 

1. Saila > azpisaila

birformulatzailea > zehaztailea

2. Balioa

(2.1)

Gerran ezagutu genuen elkar, hura itsas armadako ofiziala zelarik; zehatz esanda, WREN ofiziala (Ipar Amerikako WAVES emakumeen itsas zerbitzuaren baliokide britainiarra). [[PKC] Bai asmo eroa, Francis Crick / Iņaki Iņurrieta (2008) 69. or.]

(2.2)

(...) eta c) hirugarrenik, "Filosofiaren akabantza eta pentsatzearen auzia" idazki laburrak, Heideggerren ibilbidearen amai orokor bezala, eta, zehatz esanda, liburu honetan aurkezten diren lanen azken bezala enblematikoki funtzionatzen du. [[PKC] Artelanaren jatorria eta beste, Martin Heiddeger / Pello Zabaleta (2004) 7. or.]

(2.3)

Veliek bira egin eta leihotik kanpora begira hasi zen. Seguruenera, berak amestutako ipurdia nola aireratzen zen ikusten. -Smith andrea -murmurikatu zuen-, egia esan hemen ez gaude haur problematikoak hartzeko prestatuta. -Allen mutil hazia da, Velie jauna. Eta urtea baino lehen graduatuko denez, zazpi hilabete barru, zehatz esanda... [[EPD lib.] Amorruaren ume, Jim Thompson / Miel Anjel Elustondo (Igela, 2009) 21. or].

(2.4)

Galileo zazpi anai-arrebako familia batean jaio zen Pisan. Pisako Unibertsitatera hamazazpi urterekin iritsi zen, eta han medikuntza, matematika eta fisika ikasi zituen. Unibertsitate hartako ikasle zela, katedraleko lanpara bati begira geratu zen, lanpararen mugimendu erregularrari zehatz esanda. [[ZTC] Galileo Galilei, XVII. mendeko jakintsua, Mendiburu, Joana Elhuyar Fundazioa, 2001 (aldizkari artikulua)]

— Adberbiozko perpaus jokatugabe baten gramatikalizazioz sortua da zehatz esanda diskurtso-markatzailea.

— Operatzaile zehaztaile delarik ez da birformulaziorik gauzatzen:

(2.5)

-Lehoiari, esan nuen, ile-mozten hasteko eta Thrasymakhosi iruzur egiteko lain zoraturik nagokeela uste al duzu? -Orain gutxienez ahalegindu zara, esan zuen, hori ez ezer ahal izan ez arren. -Nahikoa da horri buruz, esan nuen, baina esadazu, oraintsu aipatzen zenuen sendagilea, zehatz esanda, merkatari ala gaixoen sendalari da? [[PKC] Politeia, Platon / Juan Jose Pujana (1993) 93. or.]

Diskurtso-markatzailearen osteko elementu zehatz bat sartzen bada ere, ez dago elementu orokorrik birformulatzen eta zehazten denik.

Adibide gehiago:

(2.6)

Iaz hurbildu nintzen lehen aldiz Amelie Nothomben literaturara, eta zehatz esanda, idazle belgikarrarenganako interes berezi hori nigan batik bat Biographie de la faim Gosearen biografia (2004) liburuak sorrarazi zuen. [[EPD pren.] Jendetasunaz beste, Iratxe Retolaza, 2007-01-14]