birformulatzailea

esplikatiboa

alegia

beste era batera esanda

beste hitz batzuetan

beste hitz batzuetan esanda

beste hitz batzuekin (esanda)

beste hitzetan (esanda)

beste hitzez (esanda)

beste modu batera esanda

bestela esanda

erran nahi baita

erran nahi da

esan nahi baita

esan nahi da

hau da

hots

zehaztailea

hain zuzen

hurrenez hurren

zehatz-mehatz

zehatzago esanda

zehatz esanda

zehatz esateko

zehatzago esan

zehatzago esatearren

zehatzago esateko

zehazkiago esan

zehazkiago esanda

zehazkiago esateko

zehazkiago

laburbiltzailea

azken batean

azken baten

azken batez

azken buruan

azken finean

hitz batean

hitz batez

hitz bitan esateko

hitz gutxitan

labur esanda

labur esateko

laburbilduz

laburbilduta

urruntzailea

dena dela

dena den

edonola ere

edozein kasutan

edozein kasutan ere

edozein modutan

edozein modutan dela

edozein modutan ere

edozein moduz

edozein moduz ere

hala ere

halaz ere

halarik ere

hala izanda ere

hala izanik ere

hala eta guztiz ere

hala eta guzti ere

halaz guztiz ere

nolanahi den

nolanahi den dela

nolanahi den ere

nolanahi ere

nolanahi dela ere

nolanahi izanda ere

nolanahi izanik ere

zuzentzailea

are hobeki

are hobeto

barkatu

barka

bestela esanda

(edo) hobeto

(edo) hobeki

egia esanda

hobeto esanda

zer diot?

Maribi Unamuno Garate
NOLANAHI DEN DELA
 

1. Saila > azpisaila

birformulatzailea > urruntzailea

2. Balioa

Nolanahi den markatzailearen aldaera honetan izan aditza orain aldian jokaturik azaltzen da, -la partikula modalaz hornituta, dela.

(2.1)

Gaztelania ezinbesteko marka zen, gela debekatua, zaldunaren zinezko jantzia, obra horretan. Eskutik ahora utzi zuten euskara. Zorua zikindu eta mihiarekin garbi genezan. Gero mihia moztu zuten, urkatu. Matxinada zanpatzeko. Nolanahi den dela, zaldunek badakite morroiekin kantatzen, baita berauek baino hobeki ere, euskaraz. Horretarako behar dute euskara, nagusigoa azaltzeko jauntxoek. Peñafloridako kondeak, opera barregarriak egiteko. Urkatuen lepotik. PALAZIOKO LEIHOTIK Azkoitian, Intxausti jauregian, Munibe e Idiakezena izandako hartan dauzkagu euskaltzainak, ohitura dute urteurrenetan egoitza nagusia utzi eta Euskal Herriko bazterretan biltzea, berrehun urte dira El borracho burlado argitaratu zela, kondearen omenez dira etorri. [Autopsiarako frogak, Koldo Izagirre (Susa, 2010) Orr.: 56]

(2.2)

Ez daki bere boterea hizkuntzaren unibertso sinboliko-praktikoan dela adierazten, eta unibertso hori (bidegabeko) legedi batek eraiki duela, eraikitzen. GEU ARROTZ Egia da, erranairu zaharrak dioen moduan, dendariak hizkuntza guztiak dakizkiela.Nolanahi den dela, barregarria zaigu -ez da barregarria- gure Hegoalde honetako erdaldunek Bidasoaz haraindiko erdaldunekin saltegietan daukaten portaera, Merci ziztrin baten gozoa opa ezinik. "Dena ulertzen digute! " komentatzen diote elkarri. Horrelaxe portatzen dira oro har gaztelarrak Portugalen, "Dena ulertzen digute! ", eta ez diete Obrigado baten konplimendua egiten, Oiga, por favor, Dos solos y un con leche, Muchas gracias, Adiós. [Autopsiarako frogak, Koldo Izagirre (Susa, 2010) Orr.: 216]

3. Balio oinarrizkoa

Ikus NOLANAHI DEN