Gaitasunak

XSLaren edukia

Gaitasunak

  • Ahozko eta idatzizko komunikazioa ingelesez.
  • Analisi eta sintesi gaitasuna.
  • Antolaketa eta plangintzarako gaitasuna.
  • Arrazoitzeko eta ondorioak ateratzeko gaitasuna.
  • Autonomia eta autorregulazioa.
  • Diziplina arteko talde batean lan egiteko gaitasuna.
  • Egindako ikerlanari eta garapenari lotutako dokumentazio teknikoa eraginkortasunez prestatzeko gaitasuna.
  • Eskuragarri dauden baliabideak eta informazioa kudeatzeko gaitasuna.
  • Lengoaia prozesatzeko sistemen diseinuan ikertzeko gaitasuna.
  • Nazioarteko testuinguruan lan egiteko trebetasuna.