XSLaren edukia

Ikerketa-ildoak

 • Alerta goiztiarreko estazioak garatzea
 • Analisi termo-aerodinamikoaren bitartez huste-sistemak diseinatzea
 • BAIP proiektua (Ontzi Automata Adimentsu Balioaniztuna).
 • Bioerregaietarako gehigarriak eta kimika-industriarako balio erantsi handia duten bioproduktuak sortzeko prozesu katalitikoak garatzea
 • Energia berriztagarriak (ORC, eraikinetan eguzki-energia energia termikoa integratzea).
 • Energia-zerbitzuak ematen dituzten enpresak agertu direla eta sortutako teknika energetiko berriak inplementatzea
 • Erregai garbiak sortzeko hidrotratamendu-prozesu katalitikoak garatzea.
 • Ezbehar-egoeretan iturri-terminoak bereiztea
 • Ezbeharretan eta eragiketa normaletan iturri-terminoak ebaluatzea.
 • Fluidoen dinamika konputazionala tximiniak eta huste-hodiak kalkulatzeko aplikatzea
 • Gamma espektroak aztertzeko software aditua garatzea
 • Gasarekin elikatutako makinen ganbera berriak garatzea, gasezkoak ez diren ontzietarako.
 • Gasaren industriaren I+G+B etxebizitzen sektorean eta industria txikian
 • Hiri-hondakin solidoen tratamendua eta kudeaketa
 • Hiriko hondakin-uren tratamendua eta kudeaketa
 • Hondar-biomasa aprobetxatzeko prozesu termokimikoak garatzea.
 • Industria-hondakin toxiko eta arriskutsuen tratamendua eta kudeaketa.
 • Ingurumen-inpaktua: ingurumen-inpaktua energia ekoizteko eta garraiatzeko instalazioetan
 • Instalazio eta mantentze-lanen familian ereduzko zentro nazional bat sortzea
 • Instalazio nuklearren eta energia handiko azeleragailuen jardueraren ingurumen-inpaktua
 • Irrati-nuklidoen metrologia
 • Irrati-nuklidoen migrazioa
 • Jendetza hartzeko prestatutako eraikin handien portaera termikoa eta erosotasuna aztertzea
 • Katalisi-prozesu aurreratuak garatzea, hidrogenoa eta sintesi-gasa sortzeko
 • Materialetan H eta HE garraiatzeko propietateak zehaztea
 • Mikrotoberak garatzea, fluido-dinamika konputazionala (CFD) baliatuz tenperatura baxuak lortzeko.
 • Simulazio-tekniken erabilera garatzea, galdaren eta eguzki-sistemen bankuak birtualizatzeko
 • Txerri-mindaren tratamendua eta kudeaketa

XSLaren edukia

Iradokizunak eta eskaerak